Каталог

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"БЕЛИМЕКС" ЕООД е изключителен собственик на уеб сайта www.ibuy.bg заедно с всички негови модули и приложения. Автор на всички публикации и материали е "БЕЛИМЕКС" ЕООД. Ако забележите нарушение на авторски права на трети лица в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на email: ibuy.bg@abv.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си.
Всички права върху всички текстове, публикации и приложения или част от текст на www.ibuy.bg са собственост на
"БЕЛИМЕКС" ЕООД и са защитени от Закона. Всички изображения, документи и приложения, както и всички други материали в сайта www.ibuy.bg са притежание на "БЕЛИМЕКС" ЕООД или на трети лица. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на www.ibuy.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към утвърдените ограничения и условия, освен в случаите когато с договор или споразумение, не са договорени или уточнени допълнителни условия, посочени изрично в допълнителните приложения. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този уебсайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на
"БЕЛИМЕКС" ЕООД или трети лица за забранени от закона или несъвместими с описаните тук условия, действия и цели.

Промяна на правилата и условията за ползване на уебстраницата на 
"БЕЛИМЕКС" ЕООД

Промяна на правилата и условията за ползване на уебсайта www.ibuy.bg "БЕЛИМЕКС" ЕООД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на уебстраницата на 
"БЕЛИМЕКС" ЕООД

След като вече посещавате уебсайта на
"БЕЛИМЕКС" ЕООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на страниците. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути с нaшия уебсайт.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта ни е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация


"БЕЛИМЕКС" ЕООД с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба.


Използване на събраната информация

Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това Изявление. 
"БЕЛИМЕКС" ЕООД не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни. "БЕЛИМЕКС" ЕООД, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме датата на актуализацията. Ако в съдържанието са налице промени в основни параметри, всички изменения ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви бъде изпратено лично известие. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно уебстраницата на
"БЕЛИМЕКСЕООД и работата с нея, моля изпращайте своите писма на e-mail: ibuy.bg@abv.bg


С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате условията на настоящото Изявление